Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

Pátek 20. května 2016 od 9.30 hod.  v Městské knihovně Hejnice

Program:

 • Centrální adresář knihoven (CADR) – školení k editaci adresáře
 • Nová katalogizační pravidla RDA – přechod na formát MARC 21
 • Standard pro doplňování a aktualizaci knihovních fondů - aktualizace
 • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky
 • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost
 • Webové stránky profesionálních knihoven okresu
 • Dotační program VISK 3 - plán na rok 2017
 • Informace z jednání regionálního výboru SKIP
 • Regionální knihovní systém Clavius REKS – aktuální informace
 • Informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce
 • Diskuse, výměna zkušeností

Prohlídka hejnické knihovny a hejnické Baziliky Navštívení Panny Marie.

 

Pozvánka a program ke stažení

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj