Týden knihoven 2016

3. - 9. 10. 2016

20. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 19. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven.

Podrobné informace  na stránce SKIP.

Registrační formulář akcí. Své akce zaregistrujte nejpozději do 20. září.

Ke stažení:


Na webové stránce SKIP:

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj