Setkání knihovnic/knihovníků okresu Liberec 2016

Úterý 8. listopadu 2016 ve 13.30 hod. 

Malý poslechový sál Krajské vědecké knihovny v Liberci (4. patro - nahrávací studio)

Program:

 • Činnost metodického oddělení za uplynulé období
 • Regionální knihovnický systém Clavius REKS
 • VISK 3 – dotační program MK ČR pro knihovny na rok 2017 - informace na stránce 
 • Knihovny na internetu – webové stránky knihoven
 • Roční výkazy knihoven za rok 2016 – statistika fondu knihovny v REKS
 • Cena Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje
 • Nejlepší knihovna Libereckého kraje
 • Knihovna roku 2016
 • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost v roce 2017
 • Akce připravované KVK v Liberci – kurzy, přednášky, semináře
 • Jubilanti roku 2016
 • Aktuality, postřehy a zajímavosti z knihoven okresu 

Prostor pro Vaše zkušenosti, názory a dotazy k systému Clavius REKS za účasti servisního technika Tomáše Hubičky. 


Prezentace a informace z programu setkání

Z Knihovnické dílny 2016:

Další informace:


 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj