Inspirativní dílna Klubu dětských knihoven SKIP Libereckého kraje 

na podporu čtenářství pro pracovníky dětských oddělení knihoven regionu a další zájemce 

Úterý 14. února 2017 od 9 hodin

v čítárně Dětské knihovny Krajské vědecké knihovny v Liberci

Program:

  1. Co se nám povedlo, aneb inspirace navzájem jednotlivá oddělení pro děti a mládež z knihoven regionu
  2. Dílny čtení – Jana Baánová, Městská knihovna Semily
  3. Ilustrátor Josef Paleček (85. výročí narození) - Alexandra Bezděková, KVK v Liberci - pobočka Vesec
  4. Makový mužíček Františka Nepila – ukázka dramatické výchovy v hodině výchovy ke čtenářství - Hana Langrová, Dětská knihovna KVK Liberec

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj