Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

Pátek 3. listopadu 2017 od 9 hodin

v Městské knihovně v Hodkovicích                

Program:

 • Ochrana osobních údajů v knihovnách
 • Projekty na podporu spolupráce knihoven a škol v roce 2018
 • Standard pro dobrý fond - aktualizace
 • Statistické výkazy knihoven za rok 2017                                          
 • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky
 • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost v roce 2018
 • Soutěž Vesnice roku a Knihovna roku 2017         
 • Dotační program VISK 3 na rok 2018
 • Informace z jednání regionálního výboru SKIP
 • Regionální knihovní systém Clavius REKS – aktuální informace
 • Informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce
 • Diskuse, výměna zkušeností

Zápis z porady


 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj