Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka 2017/2018

10. ročník projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

SKIP ČR vyhlašuje desátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. 

Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna, která musí být institucionálním členem SKIP ČR, ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. V období od listopadu 2017 do května 2018 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována   a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2017/2018 je to kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota.

Harmonogram projektu:

  • Vyhlášení projektu listopad - 2017
  • Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2018
  • Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4. 2018
  • Distribuce knih - 2. polovina května 2017
  • Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu 2018
  • Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2018

Vzhledem k finanční situaci bude počet knížek zdarma na jednotlivé přihlášené knihovny opět omezen. Pracovníci knihoven ve spolupráci s učitelkami sami vytvoří klíč, podle kterého budou knihy přidělovat. (Nejlepším čtenářům, nejpilnějším návštěvníkům knihoven, knížky nechají ve školních nebo třídních knihovnách…) Knihovnám a školám nabídneme možnost určitý počet knížek navíc odkoupit za velmi přijatelnou cenu (20 Kč). Tento údaj bude uveden v přihlášce do projektu, prosíme o jeho vyplnění.

Bližší informace a přihláška na webu SKIP

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky o projektu uveřejněné.

Přihlášení do konference Andersen

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj