Svět knihy Praha 2018

24. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Tradiční zájezd na veletrh připravila pro knihovníky Libereckého kraje i v letošním roce KVK v Liberci a Regionální výbor SKIP Libereckého kraje

Kdy: čtvrtek 10. května 2018 (den pro odbornou veřejnost)

  • odjezd do Prahy: v 8.00 hod. od zadního traktu budovy KVK v Liberci. Možnost nástupu u nádraží ČD v Liberci a na autobusovém nádraží v Turnově - vyznačte v přihlášce.
  • odjezd z Prahy: v 17.30 hod. 

Bez účastnického poplatku. Vstupenky si zakoupí každý sám, individuálním členům SKIP budou proplaceny. 

V případě převisu zájemců bude účast umožněna v tomto pořadí:

  1. individuálním členkám/členům SKIP
  2. pracovnicím/pracovníkům institucionálních členů SKIP (včetně seniorů)
  3. ostatním knihovnicím/knihovníkům Libereckého kraje
  4. rodinným příslušníkům podle pořadí přihlášení

Organizace zájezdu:  Jaroslava Starcová - tel.: 482412124, 724834517 (dopoledne), starcova@kvkli.cz

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj