DĚTI MILUJÍ SLOVA - Lichožrouti a pidilidi

V pátek 23. března proběhly poslední pořady projektu Děti milují slova, který Krajská vědecká knihovna v Liberci připravila ve spolupráci s Pedagogickou fakultou TUL.

V 9.00 hodin bylo zahájeno finále ve hře Scrabble, kterého se zúčastnila čtyři družstva z vybraných škol. Zvítězilo dívčí duo ze Základní školy Česká ve Vesci. Všem účastníkům soutěže předala drobné ceny ředitelka Mgr. Blanka Konvalinková.

Bonbónkem na dortu byla beseda se spisovatelem Pavlem Šrutem a ilustrátorkou Galinou Miklínovou. Nejdříve seznámili děti s postavičkami svých knih a potom střídavě četli úryvky z nejznámějších titulů. Pro zpestření promítli filmovou ukázku z Lichožroutů a na závěr si s dětmi povídali. Padaly nejrůznější otázky a jak děti, tak i dospělí se dobře bavili.

Poděkování patří všem dětem a pedagogům šestých tříd Základních škol Česká ve Vesci, náměstí Míru v Ruprechticích a Aloisina výšina z Kunratické, kteří se do projektu zapojili a velmi ochotně spolupracovali. Studentkám pedagogické faktulty, které si v rámci projektu připravily dvě literární dílny a účastnily se i ostatních pořadů. Dík patří také vedoucím poboček ve Vesci, Ruprechticích a na Kuntratické, které po celou dobu trvání projektu pomáhaly s jeho organizací.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj