Regionální čtenář roku

Pozvání na slavnostní vyhlášení přijali všichni nominovaní čtenáři, které do Liberce dovezly nebo doprovodily zástupkyně jednotlivých knihoven. Vyhlášení čtenáře roku se zúčastnila ředitelka KVK Liberec Mgr. Blanka Konvalinková a pozvání přijala i náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Lydie Vajnerová.

Do hledání nejvěrnějšího čtenáře se přihlásily knihovny v Turnově, Hodkovicích n. M., Cvikově, Rychnově u Jablonce, České Lípě, Liberci a Semilech. Tyto knihovny objevily čtenáře, kteří jejich služeb využívají více než 60, dokonce i více než 70 let!

Titul Čtenář roku 2012 Libereckého kraje získala paní Dana Ceéová, která již od roku 1937 navštěvuje Městskou knihovnu v Semilech.

V průběhu velice  příjemného odpoledne jsme vyslechli  mnoho velmi osobních vyznání k četbě i knihovnám samotným i neobyčejně   zajímavá vyprávění a osobní zkušenosti s knihovnami v období, která jsou nám dnes velmi vzdálená, která známe mnohdy již jen z literatury nebo ani to už ne.

Čtenářka roku získala poukázky na nákup knih v hodnotě 2000,- Kč v knihkupectví Kanzelsberger (Skanska) i speciální diplom Čtenář roku 2012 Libereckého kraje. 

PhDr. Dana Kroulíková 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj