Veletrh dětské knihy v Liberci 

jubilejní 10. ročník

od 2. do 4. 6. 2016 

pořádá: Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci

 

 

Letošní 10. ročník bude pořádán pod heslem „Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize“ v prostorách libereckého Kolosea.

Návštěvníci se na  veletrhu již tradičně potkají s autory, ilustrátory, tvořivými dílnami, Listováním, výstavami a velkou produkcí dětských knih, kterou do Liberce přivezou jejich nakladatelé.

http://www.veletrhdetskeknihy.cz/aktualne-novinky/

místo konání: Koloseum

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj