Příběhy našich sousedů

závěrečná prezentace žákovských výstupů z projektu Příběhy našich sousedů 

středa 28. 6. 2017, 17.00 hodin 

pořádá: Post Bellum o.p.s., Praha ve spolupráci s KVK v Liberci

 

 

Příběhy našich sousedů

 

K březnu 2017 se do projektu zapojilo na 2 500 žáků a studentů z téměř tří set padesáti škol po celé České republice, kteří zdokumentovali či dokumentují celkem 570 pamětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale naopak zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.

Tento projekt probíhal od ledna do června 2017 i na libereckých základních školách. Žáci 8. a 9. tříd se setkají s významnými pamětníky Charty 77. 

velký sál, 2. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj