Cesta k Průmyslu 4.0

prezentační workshop s virtuálním pohledem do zahraničí

úterý 12. 12. 2017, 9.00 - 13.00

pořádá: DEX Innovation Centre, Liberec

 

Uvažujete-li o digitalizaci právě ve vaší firmě, prezentační workshop Cesta k Průmyslu 4.0 vám  ukáže, jaké překážky musí společnosti překonávat a co je motivuje k zavedení prvků průmyslu 4.0.

Program workshopu je rozdělen do tří částí. V první části představí své zkušenosti společnost Merz. Možnosti financování digitální robotizace bude prezentovat Czech Invest a konečně Technická univerzita Liberec vnese expertní vhled do problematiky Industry 4.0.

V druhé části akce budete mít příležitost diskutovat o identifikaci konkrétních problémů při implementaci digitalizace se zúčastněnými společnostmi.

Poslední část programu nabídne prostřednictvím virtuálního účasti příběhy zahraničních firem, které prvky průmyslu 4.0 již implementovaly.


Workshop se realizuje v rámci projektu V4&I4, který se zaměřuje na zvyšování povědomí a výměnu zkušeností v oblasti digitalizace výrobních procesů v zemích Visegradské čtyřky. Cílí na posílení konkurenceschopnosti firem z regionu a zvyšování jejich zisků.

Workshop organizuje liberecké DEX Innovation Centre, které ve spolupráci s významnými evropskými univerzitami, organizacemi a veřejnými subjekty usiluje o propojení podnikatelů s inovátory, vývojáři a výzkumníky. 

Účast je bezplatná.

 

Bližší informace najdete na webových stránkách www. dex-ic.com, nebo kontaktujte Janu Matyášovou na tel. 604 304 725, nebo e-mailem: jana.matyasova@dex-ic.com

Z důvodu formátu akce zahrnující workshop je kapacita akce omezena 25 účastníky. Po čas konání akce bude zajištěno malé občerstvení.

 
Pro přihlášení na akci a rezervaci místa, prosím, napište email s celým jménem a názvem organizace na pavel.doubek@dex-ic.com
 
Vaši rezervaci Vám následně potvrdíme v případě, že již nebude překročena kapacita akce.
 
 
Malý sál, 4. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj