Hrajeme o náš kraj - Diskuse s kandidáty na hejtmana

Kraj rozhoduje o investicích do silnic, nemocnic, středních škol, veřejné dopravy atd. Přijďte se zeptat svých kandidátů a kandidátek na hejtmana, jak budoucnost našeho kraje vidí oni, a také jim říci, jak to vidíte vy.

Diskuse je organizovaná politicky nezávislým občanským sdružení LOS- Liberecká občanská společnost v rámci projektu Hrajeme o náš kraj. Účast přislíbilo 5 kandidátů a diskusi bude moderovat novinář Mladé fronty DNES Martin Komárek.

Více na www.hrajemeonaskraj.cz.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj