UMĚNÍ V KNIHOVNĚ - České umění v době normalizace: Karel Malich

České umění v době normalizace - Doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

V pondělí 4. dubna byl přednáškou Doc. PhDr. Marie Klimešové, Ph.D. zahájen cyklus Umění v knihovně, který má posluchače seznámit s tvorbou autorů uměleckých děl, které jsou v majetku Krajské vědecké knihovny.

Docentka Marie Klimešová, historička umění, která v současné době působí v Ústavu pro dějiny umění FF UK. Je autorkou řady výstav, výstavních katalogů a odborných publikací. Dlouhodobě se zabývá českým i zahraničním uměním druhé poloviny 20. století.

Ve své přednášce se věnovala především dílu sochaře a malíře Karla Malicha, seznámila posluchače s tvorbou významného malíře Zdeňka Sýkory a pozornost věnovala také pracím českého básníka a výtvarníka Jiřího Koláře. plakát 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj