Perspektivy člověka

Člověk z pohledu mikrokosmu a makrokosmu, z pohledu věčnosti i z pohledu svědectví jeho skutků. Inspiraci k diskusi poskytne několik krátkých filmů.

přednáší: Rev. Dr. Petr Samojský

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj