O JIZERSKÝCH HORÁCH - Československá opevnění 1937-1938

Československá opevnění 1937 až 1938 v Jizerských horách, byl název přednášky, kterou uváděl pan Jiří Dušek se synem. Velmi podrobně popisoval polohu mnoha pevnůstek, jejichž úkolem bylo zabránit vpádu nacistických vojsk do českého pohraničí, a které jsou dosud rozesety po Jizerských horách i Krkonoších. Linie pevností byly budovány v letech 1936 až 1938. Pan Jiří Dušek organizuje pravidelné výpravy po horských opevněních od dubna do září i s odborným výkladem.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj