Historické skalní rytiny a nápisy pískovcové krajiny Českého ráje

přednáška z cyklu Památky kolem nás

čtvrtek 31. 3. 2016, 18.00 hodin 

hosté: Petr  Jenč – archeolog a speleoantropolog, PhDr. Vladimír Peša, Ph.D. – archeolog a speleoantropolog, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

 

 

 

Příspěvek shrnuje výsledky 15 sezón dlouhodobého (a z hlediska získaných dat velmi obsáhlého) archeologicko-epigrafického výzkumného projektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje a AOPK ČR – Správy CHKO Český ráj, realizovaného v kooperaci s Geoparkem Český ráj o.p.s. a dalšími odbornými partnery. Při systematickém průzkumu jednotlivých částí CHKO Český ráj bylo dosud zdokumentováno přibližně 18.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a ostatních dokladů historické krajiny – pozůstatků zaniklých sídel, těžby a zpracování kamene, starých komunikací či počátků turistického zpřístupňování skal…

 

velký sál

 

vstupné dobrovolné

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj