Pohádka a mýtus jako příběh národa

výklad s dramatizovaným čtením 

čtvrtek 31. 3. 2016, 10.00 hodin

hosté: Mgr. Vlado Štancel, MgrA.Viera Kučerová, výklad PhDr. Helena Nosková, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a DOMUS SM v ČR

 

 

Výklad s dramatizovaným čtením z vybraných mýtů a pohádek a očekávanými vstupy studentů a žáků je vhodný pro střední školy, případně pro II. stupeň ZŠ. Přináší pohled na mytologii a pohádky s důrazem na obecné a zvláštní u různých národů. Vychází ze skutečnosti, že jádro mýtů a pohádek mělo společný základ. Kulturní okruhy, reálie a historie různých národů pohádkám dodávají zvláštní, kolorit, který je změní k nepoznání. Odkrývaní kulturních vrstev řecké  mýtologie  a pohádek německých, českých, slovenských a dalších provenience různých národů nás přivede k překvapivým závěrům.

Výklad ilustruje dramatizované čtení ukázek z řecké mytologie a vybraných pohádek různých národů (řecké báje, pohádek Tisíc a jedné noci, pohádek bří Grimmů, B. Němcové, P. Dobšinského atd.). 

malý sál, 4. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj