Židovství a křesťanství

přednáška z cyklu  Židovství zblízka: minulost a současnost

čtvrtek 19. 1. 2016, 18.00 hodin 

host: Terezie Dubinová, PhD., vystudovala kulturologii a hebraistiku na FF UK Praha

 

 

 

  • Dvojí kultura, dvojí civilizace, dvojí náboženství - tak blízké, a přece tak odlišné.
  • Jaký je vztah mezi židovstvím a křesťanstvím, co je pro ně specifické a co je naopak může spojovat?
  • Jaké je dědictví historické paměti?

 

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu kultury a cestovního ruchu SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj