Židé, křesťané, muslimové: Co se děje v dnešním světě

přednáška o současné napjaté světové situaci

čtvrtek 15. 3. 2018, 18.00 hodin 

host: PhDr. Terezie Dubinová, vystudovala kulturologii a hebraistiku na FF UK Praha

 

 

Současná světová situace vypadá hrozivě. Média nás zahrnují zprávami o islámském terorismu a hrozbě „střetu civilizací“.

  • Jakou roli v krizi hrají tři monoteistická náboženství?
  • Jaké jsou kořeny a souvislosti současné napjaté situace?
  • Můžeme ji nějak ovlivnit, a pokud ano, jak?

 

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

Pořad je podpořen z Fondu vzdělávání.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj