PAMÁTKY KOLEM NÁS - O památkách sochařského umění v krajině

S nástupem baroka v českých zemích a snahou katolické církve o rekatolizaci obyvatelstva dochází v souvislosti s "popularizací" katolické víry a masivním nástupem katolické šlechty v pobělohorském období k rozmachu kamenné plastiky s náboženskými motivy v české krajině. Česká krajina, tak dostala nový otisk, který se v ní projevuje až do současnosti. Jaké jsou osudy těchto památek od jejich vzniku až po současnost? Jak se změnil jejich význam a jsou pro nás ještě vůbec prospěšné? To jsou otázky, na které se pokusil i prostřednictvím bohaté fotodokumentace odpovědět Mgr. Miloš Krčmář. Plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj