PAMÁTKY KOLEM NÁS - Restaurování památek v Libereckém kraji

POZOR! Změna tématu dle aktuálního programu!

host: Jana Šubrtová

vstupné dobrovolné

plakát

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj