PAMÁTKY KOLEM NÁS - Architektura historismu - Zlatá doba Liberce

Přednáška se konala v souvislosti s vydáním Ročenky liberecké architektury. Přednášel PhDr. Jan Mohr. Plakát

Období architektury historismu bylo po dlouhá desetiletí pejorativně označováno jako „éra falešných pseudoslohů“, což negativně ovlivnilo její vnímání a hodnocení odbornou i laickou veřejností. Pro Liberec jsou přitom historizující stavby 2. poloviny 19. a počátku 20. století naprosto zásadní pro poznání historického vývoje města a tvoří jeho symboly. Ročenka liberecké architektury proto na rok 2009 zvolila jako ústřední téma právě architektu historismu, protože její kvality stále nejsou všeobecně známé a přijímané. PhDr. Jan Mohr, kurátor Severočeského muzea v Liberci a přední znalec místní architektury, v Ročence objevným způsobem shrnul a zhodnotil dosavadní i nové poznatky, se kterými seznámí účastníky přednášky v KVK v Liberci.  

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj