Perzekuce židovského národa v protektorátu Čechy a Morava a ghetto Terezín v poštovních dokumentech

výstava filatelistů 

od 5. 4. do 28. 4. 2016 

pořádá: Klub filatelistů Liberec ve spolupráci s KVK v Liberci

 

 

Záměrem vystaveného exponátu je provést diváka příběhem členů židovského národa v době Protektorátu Čechy a Morava od jeho zřízení dne 16. 3. 1939 až do osvobození a krátce po něm. Jednotlivé části mají za cíl představit v ucelené podobě problematiku s logickou a historickou návazností, byť se často v časové ose dílčí problematika prolíná nebo zasahuje do několika zde představovaných oblastí každodenního života a činností obyvatel židovského původu.

pořádá: Klub filatelistů Liberec ve spolupráci s KVK v Liberci

 

umístění výstavy: 1. patro

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj