Vodní svět

19. ročník výtvarné soutěže k Mezinárodnímu dni zvířat

od 1. 10. do 27. 10. 2016 

pořádá: Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec, KVK v Liberci

 

 

Letošní ročník již tradiční soutěže pro žáky základních škol je zaměřen na vodní říši. Voda je nedílnou součástí našich životů. Poslední dobou nám z krajiny mizí a je třeba si uvědomit, jaký to má vliv na přírodu i samotného člověka. Rybník, mokřad, ale i pouhá kaluž je plná života.

Tato tradiční soutěž s tématikou zvířat se snaží prostřednictvím nejrůznějších témat přimět k zamyšlení nad vztahem každého z nás k živé přírodě. Klade si za cíl poznávat živočichy různých biotopů a dává prostor vyjádřit své myšlenky v obrazech. Výstava je pak přehlídkou tvorby v jednotlivých školách regionu. Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout různé výtvarné techniky od kresby, malby přes kombinovanou techniku, až po tvorbu prostorových objektů a keramiku. Pojetí a výtvarné technice se meze nekladou.

výstavní prostory -1.p.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj