Podoby a hlavy

31. autorská výstavy fotografa Zdeňka Pokorného – fotografie a zamyšlení

od 1. 2. – 28. 2. 2018 

pořádá: Zdeněk Pokorný  a KVK v Liberci

 

 

zahájení: 31. 1. v 17.00 hodin

Fotograf Zdeněk Pokorný představuje soubor fotografií a úvah na téma "Podoby a hlavy".

Zdeněk Pokorný se narodil v roce 1932 v Kolíně. Jeho dětství výrazně ovlivnila válka, dospívání pak nástup komunismu. Jeho pomaturitní perspektivou tak byla sériová práce v n. p. Frigera Kolín, možné studiu se tehdy zdálo být nepředstavitelný problém. Nakonec vystudoval pedagogiku na VŠP Praha a na umístěnku nastoupil v roce 1957 na jedenáctiletce v České Lípě, kde vyučoval dějepis a zeměpis. V době pedagogického působení ovlivnil životy tisíců žáků a také dalších lidí při setkávání v rámci Kruhu přátel umění na českolipském gymnáziu.

Rok 1989 přinesl i do života Zdeňka Pokorného nové možnosti. V letech 1990 - 1997 působil jako první porevoluční starosta České Lípy. Dlouhodobě pracoval v památkové péči, přednášel, v rámci Akademie J. A. Komenského organizoval přednášky a diskuse apod.

Specifikem jeho výstav je komplexní přístup k tématům, zaměření fotografií na výtvarný fakt a smysl, koncipovaný v cyklech a doplňovaný esejemi, zamyšleními, která mají vyjádřit podstatu ještě jiným způsobem. Autor využívá nejen zkušeností z cest (poznal 53 zemí), ale i své znalosti historie a umění, praxi literární a publicistickou. Jako fotograf se profiloval především v hledání podstaty krásy uměleckého tvoření a detailu.

Místo tradiční vernisáže se mohou zájemci zúčastnit společné prohlídky výstavy a setkání s autorem snímků.

umístění: 2. patro 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj