Aleje - živé tepny krajiny

přednáška v prámci projektu Zahrádkářský potlach

úterý 10. 4. 2018, 17.00 hodin 

host: Přemysl Bureš

 

Aleje jsou liniove výsadby stromů kolem silnic a jiných komunikaci. Stejně tak jako silnice protínají krajinu, tak i aleje vypadají jako linie zeleného života v jinak zemědělské krajině. Jaká je jejich historie? A co se dá o alejích říci dnes?

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj