Prokop Tomek

Žité dějiny, cyklus setkávání s pamětníky politických událostí

které poznamenaly českou společnost 20. století

středa 22. 5. 2013, 16.30 hodin

pořádá: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci ve spolupráci se Vzdělávací nadací Jana Husa a KVK v Liberci

Setkání s pracovníkem Vojenského historického ústavu v Praze, který byl v letech 1997–1999 vedoucím české pobočky Amnesty International.

velký sál, 2. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj