Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v KVK v Liberci

Na základě projektu vzniklo v Krajské vědecké knihovně v Liberci Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. Metodické centrum je určeno pedagogům druhých stupňů základních škol, středních škol a učilišť. V rámci Klíčové aktivity č. 4 - Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků budou cca dvakrát za pololetí realizovány workshopy a odborné přednášky.

Aktivity jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 


Posledním 8. setkáním platformy byl program Metodického centra pro podporu čtenářské gramotnosti v tomto projektu naplněn. Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast.

V nedávné době byla podána žádost o podporu projektu "Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II". Pokud získá podporu, bude realizován od počátku roku 2021 a my se budeme opět těšit na shledanou s vámi. 

 • Kateřina Vítková, koordinátorka projektu
 • Jaroslava Starcová, metodička projektu

Proběhlé akce:

8. setkání platformy proběhlo vzhledem k mimořádným opatřením vlády z důvodu koronavirové pandemie ON-LINE ve středu 13. 5. 2020

Mezi čtenářskou a estetickou gramotností

Lektor: Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

Lektor je vysokoškolský učitel působící na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. (připravuje mj. budoucí učitele češtiny), teoretik literatury a zároveň její milovník (a autor).

Více o lektorovi na Databázi knih.cz

Náplní posledního metodického centra realizovaného tentokrát online formou byla sumarizace předpokladů, které by měl mít učitel literární výchovy na druhém a třetím stupni českých škol, aby rozvíjel čtenářskou a estetickou gramotnost žáků. Jádro bude spočívat v prezentaci modelových aktivit a čtenářských strategií určených pro interpretační komunitu školní třídy. Cílem je vyvolat produktivní diskuzi o znalostech a kompetencích, které můžeme při práci s textem považovat za (ne)zbytné.

Pozvánka ke stažení


7. setkání platformy proběhlo ve středu 19. 2. 2020 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Pečlivé čtení

Lektor PhDr. Ondřej Hausenblas

Pedagog na Katedře české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Odborné zaměření: Didaktika literární a jazykové výchovy, rozvoj čtenářství, porozumění čtenému textu, interpretativní postupy pro výuku literatury. Více informací o lektorovi.

Program workshopu:

Jak naučíme žáky, aby si při čtení beletristického i naučného textu všímali podstatných informací, aby nenechávali odplynout nejasnosti a aby své závěry opírali opravdu o text? Dílna je určena zejména pro učitele všech předmětů na 2. stupni (nebo i v 5. ročníku). Vyzkoušíme si cvičně a promyslíme praktický postup výuky pro pečlivé čtení s důkladným porozuměním i učením obsahu, postupně nejprve jako čtenáři (žáci), a poté jako učitelé.  Aplikujeme práci s textem pro plánování hodin výuky metodou Plánování pozpátku.

Učíme děti vycházet v uvažování z toho, co text nabízí. Učí se rozlišovat, co z textu opravdu vyplývá, od toho, co jenom odhadem trefují, ale přitom nezůstávat jen na povrchu. Pečlivé čtení vede k samostatnému a zvídavému čtenářství.

Pozvánka ke stažení


Konference Čtení - cesta ke vzdělání

proběhla v úterý 14. ledna 2020 od 9 do 15:30 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro)

Přednášející:

 • prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. 
 • doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 
 • PhDr. Ondřej Hausenblas,Katedra české literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
 • Mgr. Martin Jan Šverma, C.Ht.,speciální pedagog, psychoterapeut a logoped

Moderátorka konference: 

 • Mgr. Michaela Kotenová, Katedra českého jazyka a literatury, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita Liberec; VOŠMO a OA, Jablonec nad Nisou

Program doplnily dvě praktické dílny, které vedly: 

 • MgA. Jana Machalíková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dramatické výchovy, Divadelní fakulta AMU
 • Radka Vojáčková, Knihovna pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů 

Účastníci obdrželi novou publikaci prof. PhDr. Jiřího Trávníčka „Rodina, škola, knihovna. Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018)“  https://www.hostbrno.cz/rodina-skola-knihovna/

Webová stránka konference s podrobnými informacemi o programu i přednášejících


6. setkání platformy proběhlo ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 10:30 do 14:30 hodin ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh

Lektor doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

(Více o lektoroviOndřej Hník na WikipediiOndřej Hník v Databázi knih.cz)

Seminář vedl oborový didaktik a autor beletristických knih pro děti i dospělé. Seminář měl povahu pracovního workshopu, kde si učitelé sami vyzkoušeli několik aktivit v duchu tzv. tvořivé interpretace. Aktivity měly logický přesah do jazykové a komunikační výchovy.

Pozvánka ke stažení


5. setkání platformy proběhlo ve středu 2. 10. 2019 od 9 do 13 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Tvůrčí dílna pro učitele literatury a literární výchovy formou čtení s porozuměním a plnění stylistických a sémantických cvičení.

Jak nadchnout žáky pro literaturu s lektorem Mgr. Pavlem Bryczem

Lektor je učitel českého jazyka a literatury, spisovatel, laureát Ceny Jiřího Ortena, Státní ceny za literaturu, Zlaté stuhy IBBY a Bohemia Prix Poděbrady.

(Více o lektoroviPavel Brycz na Wikipediiukázka z televizní tvorby)

Program dílny:

 • Postava je příběh.
  • Úloha popisu a charakteristiky v uměleckém vyprávění.
 • Jeden hot a druhý čehý?!
  • Protiklady se přitahují a příběh by bez nich nebyl. Hravou formou učte Aristotelovu Poetiku.
 • Jak převést vyprávění do obrázků aneb od slov ke komiksu.
  • Propojení literatury, slohu a výtvarné výchovy.
 • Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi.
  • Kreativní anticipace na textech. Luštitel vždy stejně důležitý jako hádankář. Bez zvídavosti není charakter. Ukázky testování čtenářské gramotnosti.

Pozvánka ke stažení


4. setkání platformy proběhlo ve středu 15. května 2019 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Workshop se spisovatelkou, scénáristkou a lektorkou Klárou Smolíkovou

S bohatou spisovatelskou tvorbou a lektorskou praxí Kláry Smolíkové se můžete seznámit na stránce http://klarasmolikova.cz/.

1. blok: Fantastické literární dílny

Jak chytit literární slinu, uspořádat tvůrčí myšlenky, zkrátka se rozepsat? Spisovatelka a lektorka Klára Smolíková provedla účastníky tvůrčím procesem. Především se však zaměřila na představení nápadů, jak si se žáky užít psaní za pomoci hravých minilekcí a pracovních listů z publikace Vstupte do literárního doupěte. Zájemci se třeba dozvěděli, jak autoři pracují s počasím, proč mají zostřené smysly, jak chytře přistoupit k literárnímu dialogu nebo jak pojmenovat literárního hrdinu.

2. blok: Komiksová gramotnost

Workshop představil komiks jako atraktivní umělecké médium, které lze ve výuce využít k podpoře čtenářství a rozvíjení vizuální gramotnosti, ale též k otevírání a zpřístupňování aktuálních témat. V praktické části se účastníci workshopu seznámili s pravidly čtení komiksu i jeho tvorby.

Účastníci obdrželi jako pracovní pomůcku: publikaci Vstupte do literárního doupěte - Pracovní listy pro tvořivé psaní a chytré čtení a dále publikaci autorek K. Smolíkové, N. Rutové, K. Sequensové, P. Skalické, K. Sobotkové a B. Zemanové:  Bohouš a Dáša mění svět: Jak vyzrát na komiks?! (pracovní listy)

Pozvánka ke stažení


3. setkání platformy proběhlo ve středu 13. 2. 2019 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Co učit ve čtenářských lekcích?

Může být čtenářská lekce i jednou z forem výuky? Na co se zaměřit ve čtenářských lekcích? Na rozvoj čtenářských strategií nebo teorii literatury?  Je možné skloubit obojí?

Seminář vedla:  Radka Vojáčková

pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Workshop byl zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy společné práce s knihou a texty ve výuce českého jazyka a literatury.  Účastníci měli příležitost vyzkoušet si různé formy práce s knihou vhodné do vyučování, seznámili se s oblastmi a cíli, ke kterým práce s knihou směřuje, osvojili si vhodné metody pro práci s knihou.

Pozvánka ke stažení


2. setkání platformy proběhlo ve středu 28. 11. 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Trénink paměti pro digitální věk

Seminář vedla: Mgr. Jindra Bachmanová, psychoterapeutka a certifikovaná trenérka paměti

Jak pracuje náš mozek? Jak si vypracovat dokonalou paměť?  Jak prohloubit koncentraci, snížit stres a vyladit svůj mentální výkon?

Žijeme v době informačního přetížení a neustálé změny. Je stále těžší se koncentrovat a rychle se učit. Praktický seminář byl zaměřený na všestranný rozvoj paměti, koncentrace a mentální kondice. 

Pozvánka ke stažení


1. setkání platformy proběhlo ve středu 31. října 2018 od 9 do 13.30 hodin ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci 

České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017

Přednášel: PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čtení obecně. Výsledky průzkumu poukazují mimo jiné na vztah mezi čtenářstvím a prospěchem žáků na základní a střední škole.

Prezentace

Jak napsat referát o knize

Workshop vedla: Mgr. Pavlína Lišovská, pracovnice Centra dětského čtenářství v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Cílem dílny bylo ukázat učitelům, jak přivést žáky a studenty k zajímavé formě psaní referátu o knize. Dílna ukázala metodický postup práce s knihami. Obsahem bylo psaní tzv. „malých referátů“ (psané recenze, natáčené videorecenze, práce s vizuální stránkou knihy). Jak napsat referát za použití moderní technologie a internetového prostředí a neudělat ze psaní referátu nudný zážitek, který se usadí hluboko v paměti dětí, jako negativní jev školního prostředí. Součástí workshopu byly praktické ukázky a náměty, jak motivovat žáky ke čtení a smysluplně pracovat v hodinách. Učitelé obdrželi k jednotlivým tématům pracovní listy.

Kontaktní osoby:

 


 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj