Knihovník/Knihovnice roku 2013

regionální výbor SKIP Libereckého kraje již po druhé udělil Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje nejlepším knihovníkům/knihovnicím, kteří působí v knihovnách Libereckého kraje. Chce tak upozornit na mimořádné osobnosti našeho oboru, na jejich pracovní nasazení a nadšení pro aktivity, které ve svých knihovnách realizují. Chce tímto poukázat na  obětavou práci těch našich kolegů a kolegyň, která obvykle přesahuje prostor knihovny samotné, velmi silně ovlivňuje život obce či města  a vyjádřit jim tak poděkování i úctu.

Záštitu nad udělováním cen převzala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury PhDr. Hana Maierová.


Na Setkání knihovníků Libereckého kraje dne 10. 12. 2013 převzala z rukou náměstkyně hejtmana PhDr. Hany Maierové, předsedkyně RV SKIP PhDr. Dany Kroulíkové a ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové

Cenu Knihovnice roku 2013

paní Bc. Jitka Nosková z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji 

paní Danuše Kubíčková z Obecní knihovny v Tatobitech a paní Hana Langrová z Krajské vědecké knihovny v Liberci


Přehled nominací:

 • Miroslava Beranová (Obecní knihovna v Jindřichovicích pod Smrkem), 
 • Růžena Buchtová (Městská knihovna Semily), 
 • Irena Hývlová (Místní knihovna v Břevništi), 
 • Jitka Klímová (Obecní knihovna Vlastibořice), 
 • Miroslava Kohoutová (Místní knihovna Dětřichov), 
 • Dana Kroulíková (Městská knihovna Česká Lípa), 
 • Danuše Kubíčková (Obecní knihovna Tatobity), 
 • Hana Langrová (Krajská vědecká knihovna v Liberci), 
 • Hana Lupínková (Místní knihovna Nový Oldřichov), 
 • Eva Marečková (Místní knihovna Bílý Kostel nad Nisou),  
 • Alena Matěchová (Městská knihovna Semily), 
 • Jitka Nosková (Městská knihovna Jablonec nad Nisou), 
 • Alena Perunová (Místní knihovna Provodín), 
 • Ivana Řehořová (Městská knihovna Vysoké nad Jizerou), 
 • Jaroslava Starcová (Krajská vědecká knihovna Liberec), 
 • Hana Stehlíková (Místní knihovna Víchová nad Jizerou), 
 • Ludmila Sýkorová (Městská knihovna Cvikov), 
 • Růžena Toráňová (Místní knihovna Brniště),  
 • Alena Vedralová (Městská knihovna Lomnice nad Popelkou), 
 • Ludmila Višňáková (Místní knihovna Poniklá), 
 • Dana Zpěváková (Městská knihovna Jablonné v Podještědí).

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj