Knihovna roku 2019

Nominace za Liberecký kraj - Místní knihovna ve Svijanech (okres Liberec)

Dne 3. října 2019 předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2019“. 

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ převzali z rukou ministra kultury knihovnice paní Šárka Kalferstová a starosta obce Svijany ing. Petr Felkner. 

Knihovna ocenění získala za vytvoření centra komunitních aktivit v citlivě rekonstruovaných prostorách knihovny, příkladnou práci s dětskými čtenáři a pořádání netradičních akcí pro dospělé. 

Svijanská knihovna se tak stala po knihovnách v Jindřichovicích pod Smrkem (historicky první nositelkou ceny Knihovna roku v roce 2003) a Košťálov (Zvláštní ocenění a diplom v roce 2012) třetí knihovnou z Libereckého kraje, které se dostalo takového ocenění. 

 

Úplná fotogalerie z předání cen.

O  knihovně: 

Místní knihovna ve Svijanech

  • Zřizovatel: Obec Svijany
  • Knihovnice: Šárka Kalferstová
  • Počet obyvatel: 331

Svijanskou knihovnu můžeme bez nadsázky nazvat knihovnou komunitní. Je živým společenským centrem obce občanů všech věkových kategorií, pořádají se zde kulturní, vzdělávací a společenské akce. Přestože se zde úspěšně realizují přednášky, besedy, dílny a promítání, knihovnice si uvědomuje podstatu služeb knihovny a zapojuje se do projektů na podporu čtenářství  - Noc s Andersenem, S knížkou do života, pasování na čtenáře, společná čtení, oceňování nejlepších čtenářů. Ojedinělá jsou v takto malé obci čtení na netradičních místech organizovaná v rámci projektu Noc literatury. Vedení obce si velmi dobře uvědomuje měnící se roli knihoven. Činnost knihovny maximálně podporuje nejen dostatečným finančním zajištěním, ale i vytvořením příjemného prostřední v rozšířených prostorách vybavených novými regály, dětským mobiliářem i technickým zařízením. Paní Šárka Kalferstová obdržela od SKIP Libereckého kraje ocenění Knihovnice Libereckého kraje roku 2017.

Statistické ukazatele za rok 2018:

  • Knihovní fond: 2 769
  • Výpůjčky: 839
  • Čtenáři: 91
  • Návštěvníci: 1 641

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj