Článek 2.

Předmět standardu knihovnických služeb

 1. Standard knihovnických služeb vymezuje následující kategorie a v nich indikátory (kritéria), za kterých jsou v knihovnách poskytovány služby uživatelům.
  • provozní doba knihovny pro veřejnost,
  • tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů,
  • umístění knihovny v obci,
  • plocha knihovny určená pro uživatele,
  • studijní místa pro uživatele knihovny,
  • přístup k internetu a informačním technologiím,
  • webová stránka knihovny,
  • elektronický katalog knihovny na internetu,
  • personální zajištění knihovny,
  • kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihoven,
  • měření spokojenosti uživatelů knihovny,
  • kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity knihovny.
 2. Hodnoty indikátorů stanovených standardem knihovnických služeb jsou definovány jako optimální. Jejich dosažení garantuje dobré podmínky pro poskytování služeb uživatelům. Standard knihovnických služeb uvádí u jednotlivých kritérií jako indikativní údaj i hodnoty, které odpovídají hodnotám celostátního průměru.
 3. Indikátory podmínek pro poskytování knihovnických služeb jsou diferencovány pro knihovny působící v různých velikostních kategoriích obcí a měst. Za základní kritérium byl zvolen počet obyvatel v obci.
 4. Hodnota konkrétního indikátoru v jednotlivých kategoriích se použije přiměřeně k počtu obyvatel obce, spádové oblasti a místním podmínkám.

Zpět na Standardy knihovnických služeb

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj