POČÍTAČOVÉ KURZY 

Příprava projektu do programu VISK 2 na rok 2015

V rámci přípravy projektu prosím o vyplnění tohoto stručného dotazníku, který má za cíl zjistit váš zájem o kurzy základních modulů konceptu ECDL a další témata z oblasti informačních technologií - termín do 21. 11. 2014. Náměty na jiná vzdělávací témata a výběr dní, které vám nejvíce pro pořádání vzdělávacích akcí vyhovují, prosím uveďte do dotazníku na této stránce níže.


Kurzy plánované v roce 2014 již proběhly

Žádost o přidělení dotace v programu VISK 2 na další vzdělávání knihovníků v oblasti ICT v roce 2014 byla MK ČR schválena. V roce 2014 se o kurzy opět starala lektorka Eliška Kymličková. kontakt: lektorkaE@gmail.com, http://www.elaaos.cz.

2 specializované kurzy: Vyhledávání ve volných elektronických (doc. R. Papík) zdrojích a E- knihy (ing. J. Pavlík) jsou zařazeny v přehledu akcí v rámci Odborného vzdělávání.

Termín

Téma

Pozvánka

Info o akci  přihláška

Seznam účastníků*

Proběhlé     Info o akci  

17. 10. 

Webovky.knihovna.cz. Tvorba webových stránek (nástavbový kurz k modulu č. 7 - Internet)

19. a 26. 9.

Excel pro mírně pokročilé (volně navazuje na předchozí kurz)

12. 9.

Základy práce s programem Excel

20.6. a 27.6.

PowerPoint - tvorba prezentací

6. 6. a 13.6.

Word 2010 pro mírně pokročilé  (volně navazuje na předcházející kurz)

30. 5.

Základy práce s textovým editorem Word 2010

25. 4.

Základy práce s PC a správa souborů

Seznam přihlášených účastníků se aktualizuje cca po 5 minutách.

Náměty na témata vzdělávacích akcí

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj