Literární setkání knihovníků a knihovnic tří zemí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Literární vycházka po stopách Karla Hynka Máchy

Vycházku podpořil Euroregion Nisa z česko-polského programu „Poznej svého souseda“. 

S našimi kolegy – polskými a německými knihovníky jsme se sešli na literární vycházce už podruhé, poprvé jsme se v loňském roce vydali po stopách bratří Hauptmannů v okolí Sklářské Poremby v Polsku. Letos se vycházka uskutečnila v sobotu 15. června, v 10.00 jsme se v počtu 19 lidí sešli v Městské knihovně v Doksech, kde nás přivítala vedoucí knihovny paní Renata Mauserová. Je velkou obdivovatelkou romantického básníka, takže nás se zaujetím seznámila s jeho životem i dílem, umožnila nám též zhlédnout zajímavá vydání Máchova Máje, mj. i v čínštině nebo psaná těsnopisem. Další zastávkou naší pouti byl Památník K.H. Máchy v Doksech, prohlédli jsme si expozici a dozvěděli se další podrobnosti z Máchova nedlouhého života. Pak jsme se vydali na hrad Bezděz, který mnohokrát Máchovi jako vytrvalému poutníkovi sloužil za cíl. Z Bezdězu se nám otevřel krásný výhled na okolní krajinu včetně Máchova jezera. 

Tato neformální setkání jsou velmi důležitá, prohlubují vztahy mezi blízkými sousedy a slouží  k poznání dosud nepoznaných literárních děl a jejich autorů. Sejdeme se příště v Německu?


Zpět na Projekty, konference

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj