LITERÁRNÍ SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ A KNIHOVNIC TŘÍ ZEMÍ EUROREGIONU NEISSE-NISA-NYSA 2014

Literární vycházka po stopách Christiana Weise

Vycházku podpořil Euroregion Nisa z česko-polského programu „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“. 

V pátek 23. května se uskutečnila literární vycházka po stopách Christiana Weise, která byla věnována tomuto pedagogovi, knihovníkovi, badateli, historikovi a básníkovi. V pořadí již třetí literární vycházka (předchozí v Polsku a v Česku) vedla z Hrádku nad Nisou do Žitavy, dále na Oybin (Ojvín), zpět do Žitavy a opětný návrat do Hrádku nad Nisou. 

Sešli jsme se v dobré náladě v 10.00 před vlakovým nádražím v Hrádku nad Nisou, v celkovém počtu 24 účastníků. Parním vláčkem jsme se přepravili do Ojvína, kde už nás očekával pan Uwe Kahl, vedoucí odborného oddělení knihovny Christiana Weise v Žitavě, historického fondu starých tisků. Velice barvitě nás seznámil s životem a dílem Christiana Weise (1642 – 1708). Svůj výklad doplnil ukázkami domů, s kterými byl život Christiana Weise spjat a přehlednou mapkou jejich umístění v Zittau. 

Malebný Oybin nás zaujal nejen tím, že tam zcela v cimrmanovském duchu Christian Weise pravděpodobně nikdy nebyl, ale i zříceninou hradu z roku 1256, kde císař Karel IV. založil ve 14. století celestinský klášter. Velkou pozornost jsme také věnovali evangelickému kostelíku s dřevěným stropem a centrální kazatelnou. 

Po návratu do Žitavy jsme měli možnost navštívit barokní sál v Heffterbau, součást žitavských muzeí, místo, kde kdysi sídlila radniční knihovna. Naši společnou literární vycházku jsme zakončili opět v Hrádku nad Nisou diskusí u dobrého oběda. 

Naše společná setkání jsou vždy prostorem pro neformální výměnu informací a zkušeností a též příležitostí pro získání znalostí o literární minulosti a tvorbě našich sousedů. 

Blanka Konvalinková

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj