Prostor učení – knihovnická informační platforma

Krajská vědecká knihovna v Liberci je zapojena do projektu Prostor učení – knihovnická informační platforma. Cílem projektu je propojit zúčastněné knihovny do přeshraničního Prostoru učení adekvátně vybaveného informačními zdroji a technickým zázemím, a tím přispět k aktivní a efektivní podpoře vytváření a výměny znalostí.

Projekt přímo navazuje na projekt Česko-saská síť knihoven – informace bez hranic realizovaný v letech 2013 – 2014.

Doba trvání projektu: říjen 2016 – prosinec 2018    

  

 

Projekt je podpořen z prostředků Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

 

                                 

Aktivity projektu

  • Pořízení elektronických informačních zdrojů (odborné online databáze, e-knihy)
  • Přeshraniční meziknihovní služby a vytváření příručních semestrálních aparátů (vzájemné využívání knihovních fondů, jejich výměna pro potřeby čtenářů jednotlivých knihoven). Jak si objednat knihu z Německa?
  • Technické vybavení prostoru učení (pořízení kvalitního technického vybavení pro prezentaci, spolupráci a sdílení informací)
  • Open Access Week (zapojení do mezinárodní akce, která podporuje otevřený přístup k vědeckým informacím)
  • Rozvoj informačních kompetencí (posilování informačních kompetencí studentů)
  • Odborné stáže pro pracovníky partnerských knihoven

V rámci jednotlivých aktivit budou probíhat workshopy a pracovní setkání.

 

Účastníci projektu a kontakty

Technische Universität Chemnitz, Univerzitní knihovna (leadpartner)

Web: www.tu-chemnitz.de/ub/

Kontakt: Angela Malz, ředitelka (angela.malz@bibliothek.tu-chemnitz.de), Veronika Valvodová, koordinátorka (veronika.valvodova@bibliothek.tu-chemnitz.de)

 

Hochschule Zittau/Görlitz, Univerzitní knihovna

Web: http://hsb.hszg.de/startseite-hsb.html

Kontakt: Falk Maiwald, ředitel a vedoucí projektu (f.maiwald@hszg.de), Markéta Pěluchová, projektový pracovník (Marketa.Peluchova@hszg.de)

 

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna

Web: http://www.knihovna.zcu.cz/

Kontakt: Miloslava Faitová, ředitelka (faitova@uk.zcu.cz), Magda Šrajbová, vedoucí projektu (msrajbov@uk.zcu.cz)

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Web: www.kvkli.cz

Kontakt: Blanka Konvalinková, ředitelka (konvalinkova@kvkli.cz), Dana Petrýdesová, vedoucí projektu (petrydesova@kvkli.cz)  

 

Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna

Web: knihovna.tul.cz

Kontakt: Jitka Vencláková, ředitelka a vedoucí projektu (jitka.venclakova@tul.cz)

 

Realizované aktivity, fotogalerie

Více zde...

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj