ROK REPUBLIKY

 

100 let od vzniku čs. legií ve Francii.

Přednášející: Jan Hnělička, Václav Kříček a Jiří Bartoš Sturz

Termín: 10. 1. 2018, 17.00 hodin

 

Nastínění zásadní události nezdařené revoluce 1848, kdy byly českou politickou elitou v čele s F. Palackým formulovány liberální, státoprávní a kulturně-jazykové požadavky českého národa. Poopis stěžejních okamžiků vývoje českého národa v kontextu transformace Habsburské říše v parlamentní monarchii a následně v konfederaci Rakousko-Uhersko až do vypuknutí Velké války. Přes Bachův neoabsolutismus a jeho pád;  hospodářskou konjunkturu vrcholící průmyslové revoluce (s výčtem nejvýznamnějších regionů a odvětví českého průmyslu) a rozmach české kultury; tragický střet u Sadové a jeho důsledky; až po období tzv. aktivní politiky a zformování českých politických stran na konci 19. století.   

Přednášející: Mgr. Jan Dušek

Termín: 30. 4. 2018, 18.00 hodin

 

Romain Rolland (Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije), Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid, Tři kamarádi), Ernest Hemingway (Sbohem armádo), Thomas Mann (Buddenbrockové), Arnold Zweig (Velká válka bílých mužů), Alexej Nikolajevič Tolstoj (Křížová cesta), Jaroslav Hašek (Osudy dobrého vojáka Švejka), Jaromír John (Večery na slamníku), Karel Čapek (Bílá nemoc) a další

Přednášející: Mgr. Vladimíra Hamalová

Termín: 10. 5. 2018, 18.00 hodin

 

Od poloviny května do poloviny června 2018 proběhne výstava o moderní architektuře První republiky 1918 – 1938. Doplněna bude přednáškou realizovanou pracovníky NPÚ.

Realizátor výstavy: NPÚ v Liberci  

Přednášející: Mgr. Petra Šternová, Mgr. Jaroslav Zeman

Termín: 24. 5. 2018, 17.00 hodin

 

Unikátní cyklus dokumentů natočený pro prestižní evropskou kulturní stanici Arte prezentuje 1. světovou válku výhradně očima těch, kteří ji zažili. Zcela poprvé v televizní historii tak vznikly příběhy velmi různých lidí z celé společnosti.

Polohraný válečný dokument, německy s českými titulky

Termín: 28. 5. 2018, 18.00 hodin 

 

Unikátní cyklus dokumentů natočený pro prestižní evropskou kulturní stanici Arte prezentuje 1. světovou válku výhradně očima těch, kteří ji zažili. Zcela poprvé v televizní historii tak vznikly příběhy velmi různých lidí z celé společnosti.

Polohraný válečný dokument, německy s českými titulky

Termín: 18. 6. 2018, 18.00 hodin 

 

Konec války, vznik samostatného státu, vyčerpaná společnost i nové naděje – to je charakteristika roku 1918. Hudba v životě společnosti však hrála i za těchto podmínek svoji roli, ať již ve formě pochodů, vojenských písniček, či pomalu se vzpamatovávajícího zábavního hudebního světa.  Jméno Karla Hašlera je obecně známé i jeho písničky z té doby. Kapela Arnošta Hermana již dnes nikomu nic neřekne, byť ve své době byla populárnější než prvně jmenovaný. Jak tehdejší hudební podmalování hektických historických dějů vypadalo a znělo, přiblíží hudební procházka oním obdobím.

Přednášející: PhDr. Jan Mohr

Termín: 13. 9. 2018, 18.00 hodin

 

Unikátní cyklus dokumentů natočený pro prestižní evropskou kulturní stanici Arte prezentuje 1. světovou válku výhradně očima těch, kteří ji zažili. Zcela poprvé v televizní historii tak vznikly příběhy velmi různých lidí z celé společnosti.

Polohraný válečný dokument, německy s českými titulky
 
Termín: 17. 9. 2018, 18.00 hodin 
 

Předseda Matice lužicko-srbské uvede posluchače do doby národního obrození v Lužici a objasní její vztahy s českými buditeli. Dále uvede T.G.M. jako příznivce slovanské menšiny v Německu a jeho názory na Lužické Srby. Seznámí posluchače, jak se vyvíjely vztahy Čechů k slovanské menšině. Přednášku zakončí představením současných aktivit  Matice Lužicko-srbské.

Přednáška se koná pod záštitou primátora Liberce Tibora Batthyányho.

Termin: 19. 9. 2018, 17.00 hodin 

 
Přednáška k roku republiky (1938 - 2018)

Přednášející: Jan Hnělička a Václav Kříček

Termín: 20. 9. 2018, 18.00 hodin

 

Termín: 3. 10. 2018

 

V přednáškách bude vysvětlen a znázorněn pozvolný rozklad monarchie během roku 1918 s vyvrcholením na konci října a na začátku listopadu (Deutschösterreich, Československo, Království SHS, Polsko, Maďarsko atd.).

Přednášející: Václav Kříček a Bc. Jan Hnělička

Termín: 16. 10. 2018, 18.00 hodin

 

Příběh pěšáků první světové války žijících v zákopech ve Francii. Poslední měsíce války se hroutí německá fronta pod náporem spojeneckých vojsk. Vojáci se snaží o zoufalou obranu a prožívají hrůzy a neodvratný pád své vlasti. Záběry oddechu střídají záběry ze zákopů. Když jeden z vojáků dostává dovolenou, zjišťuje, jaká bída postihla nejen jeho rodinu…

Film natočený podle románu "Čtyři od pěchoty" Ernsta Johannsena.

Termín: 22. 10. 2018, 18.00 hodin

 

Do roku 1918 se české krejčovské firmy orientovaly na Vídeň, ale po vzniku republiky se jejich pozornost obrátila na Francii. Paříž se stala synonymem kvality a elegance. Krejčí a návrháři navštěvovali pařížské módní přehlídky a semináře. K nejznámějším oděvním závodům u nás patřily módní domy Hany Podolské a Oldřicha Rosenbauma. Přednáška nabídne přehled o módních trendech tohoto období a bude doplněná módní přehlídkou modelů, o kterých bude řeč.

Přednášející: PhDr. Eva Uchalová

Termín: 29. 10. 2018, 18.00 hodin

 

Film přibližuje scény, které jsou většinou neznámé. Uvidíme dva autorovy strýce z otcovy i matčiny strany, kteří padli v prvních dnech války. Američtí vojáci se poprvé setkávají s bojovým plynem. Vzducholodě nad Londýnem. Francouzské zásobovací oddíly míří na oslech do verdunského pekla. 

Polohraný dokument, 2014, 94 min, německy s německými titulky

Termín: 9. 11. 2018, 17.00 hodin

 

Prezentace krajanského sdružení Česká beseda Liberec

Termín: 13. 11. 2018, 16.00 hodin

 

Přednáška bude změřena na aktivity české komunity v Liberci na konci první světové války a po vzniku ČSR. Opírá se o dokumenty českých spolků v Liberci, především České besedy a Sokola. Bude doprovozena obrazovou prezentací dobových dokumentů a fotografií.

Přednášející: Mgr. Hana Chocholoušková, PhDr. Jan Mohr

Termín: 13. 11. 2018, 18.00 hodin

 

Unikátní cyklus dokumentů natočený pro prestižní evropskou kulturní stanici Arte prezentuje 1. světovou válku výhradně očima těch, kteří ji zažili. Zcela poprvé v televizní historii tak vznikly příběhy velmi různých lidí z celé společnosti.

Polohraný válečný dokument, německy s českými titulky

Termín: 26. 11. 2018, 18.00 hodin

 

V přednáškách bude vysvětlen a znázorněn pozvolný rozklad monarchie během roku 1918 s vyvrcholením na konci října a na začátku listopadu (Deutschösterreich, Československo, Království SHS, Polsko, Maďarsko atd.).

Přednášející: Václav Kříček, Bc. Jan Hnělička

Termín: 27. 11. 2018, 18.00 hodin

 

1. světová válka - celosvětový konflikt, který zasáhl do osudu mnoha obyvatel tehdejšího mnohonárodnostního Rakouska-Uherska. Na území dnešního České republiky vznikla celá řada pomníků na památku padlých. Jednalo se jak o drobná jednoduchá díla, tak i o monumentální pomníky. Jaké jsou jejich osudy po stu letech? Dnes jsou v českých poměrech glorifikování především tzv. legionáři, ale je často zapomínáno na tisíce padlých Čechů i českých Němců v rakousko-uherské armádě na jednotlivých frontách konfliktů. Jsou dochovány či byly zničeny? Existuje alespoň fotografická dokumentace zničených pomníků?

Přednášející: Mgr. Miloš Krčmář

Termín: 29. 11. 2018, 18.00 hodin

 

Přednáška posluchače seznámí s politickými, hospodářskými a sociálními poměry na Liberecku ve druhé polovině roku 1918. Zaměří se podrobněji na vznik provincie Deutschböhmen a na prosincové připojení Liberecka k Československu.

Přednášející: Václav Kříček, Bc. Jan Hnělička

Termín: 13. 12. 2018, 18.00 hodin

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj