Serbski kwas - neznámá krása hudby Lužických Srbů

Rok Lužických Srbů v Libereckém kraji

přednáška s poslechem ukázek církevní i světské hudby od reformace po současnost 

středa 11. 12.2019, 18.00 hodin

host: Ondřej Šrámek, Česká televize

 

 

Přednáška s poslechem ukázek církevní i světské hudby od reformace po současnost představí autory, jejichž jména jsou u nás většinou neznámá a jejichž nahrávky nenajdete ani na Youtube a bohužel často ani na zvukových nosičích. Jako bonus jeden pohled na Rujanu konce 13. století.

pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj