PAMÁTKY KOLEM NÁS - Konstrukce podstávkových domů

Dne 14.10. pořádal Národní památkový ústav ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci přednášku Ing. arch. Jana Pešty, předního českého stavebního historika, na téma Konstrukce podstávkových domů. Tento typ vesnické architektury s unikátním konstrukčním řešením se vyskytuje na území severních Čech, východního Saska, Horní i Dolní Lužice a Dolního Slezska, v modifikované formě pak ještě ve východních Čechách. Podstávkové domy se nachází na území tří států, čímž spojují a sjednocují tento svébytný region. Cílem přednášky bylo především vysvětlit širšímu publiku jedinečnost podstávkové architektury a její základní charakteristické znaky. Přednáška byla zařazena do programu festivalu Dny české a německé kultury. Plakát  

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj